PREMIO STARPOL

Witamy!

OPONA PRAWDĘ CI POWIE
OPONA PRAWDĘ CI POWIE

OPONA PRAWDĘ CI POWIE

"Typ opony"
określa przeznaczenie opony. Litera "P" oznacza, że dana opona ma rozmiar amerykański i jest przeznaczona do samochodów osobowych. Litery LT oznaczają, że opona przeznaczona jest do lekkich ciężarówek.

"Szerokość opony"
określa jej szerokość wyrażoną w milimetrach i mierzoną między zewnętrznymi stronami ścian bocznych. Opona przedstawiona obok ma szerokość 215 milimetrów.

"Współczynnik kształtu"
to wartość, która określa procentowy stosunek wysokości przekroju do jego szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony stanowi 65% jej szerokości.

"Konstrukcja"
informuje o tym, w jaki sposób opona została wyprodukowana. Litera "R" oznacza oponę radialną, czyli taką, w której włókna osnowy, ułożone w warstwy tworzące korpus opony, biegną promieniowo w poprzek opony, od obrzeża do obrzeża. Litera "B" oznacza oponę diagonalną, czyli taką, w której osnowa biegnie ukośnie w poprzek opony, od obrzeża do obrzeża, a kolejne warstwy osnowy mają włókna ułożone po skosie względem siebie, dla zwiększenia wytrzymałości. Jeśli nie ma żadnych oznaczeń, świadczy to o tym, że jest to opona diagonalna.

"Średnica koła"
określa szerokość obręczy, na jakich może być montowana opona. Średnica koła opony przedstawionej powyżej wynosi 15 cali.

"Indeks nośności"
to liczba odpowiadająca maksymalnemu obciążeniu wyrażonemu w kg, które może zostać przeniesione przez prawidłowo napompowaną oponę.

"Indeks prędkości"
to liczba odpowiadająca maksymalnej prędkości nominalnej opony. "H" oznacza, że maksymalną prędkością opony jest 210 km/h lub 130 mil/h. Należy pamiętać, że indeks prędkości dotyczy jedynie możliwości opony i NIE stanowi zalecenia przekraczania obowiązujących ograniczeń prędkości. Samochód należy prowadzić, nigdy nie przekraczając obowiązujących ograniczeń prędkości.

"DOT"
oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu (DOT oznacza Department Of Transportation). Obok znajduje się kod identyfikacyjny opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków.

"UTQG"
jest skrótem od angielskiego zwrotu Uniform Tire Quality Grading (co w wolnym tłumaczeniu oznacza Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon), będącego nazwą systemu oceny jakości opracowanego przez amerykański Departament Transportu.